Центр професійного розвитку
педагогічних працівників
Вінницької міської ради

Матеріали з професійного розвитку

Допоможемо розібратися

Матеріали з підвищення кваліфікації

Фільтри
За типами матеріалів
Всі типи матеріалів
Закони
Постанови КМУ
Державні стандарти
Професійні стандарти
Програми
Накази
Листи
Інструкції
Методичні розробки
Методичні рекомендації
На допомогу педагогу

# Дата публікації Тип матеріалу Назва
...

Суб'єкти підвищення кваліфікації

Вигляд головної сторінки Назва/Опис Програма Форма навчання КВЕД
очна
дистанційна
Ліцензія!
очна
дистанційна
Ліцензія!
очна
дистанційна
Ліцензія!
дистанційна
85.59
дистанційна
85.59
дистанційна
85.59
дистанційна
85.59
дистанційна
85.59
дистанційна
85.59
очна
дистанційна
85.59
дистанційна
85.59
дистанційна
85.59
дистанційна
85.59
дистанційна
85.59
дистанційна
85.59
дистанційна
85.59
дистанційна
94.99
дистанційна
ГО «ЕдКемп Україна»
ПЕРЕЙТИ НА САЙТ

85.59
ГО «Платформа ОСВІТИ»
ПЕРЕЙТИ НА САЙТ
дистанційна
85.59
очна
дистанційна
85.59
дистанційна
85.59
дистанційна
85.59
очна
дистанційна
85.59
очна
дистанційна
85.59
дистанційна
85.59
очна
дистанційна
85.59
дистанційна
85.59
Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти» (ДНУ «ІМЗО»)

Державна наукова установа “Інститут модернізації змісту освіти”  утворено відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2014 року № 687 «Про утворення Інституту модернізації змісту освіти та Інституту освітньої аналітики» на базі державної наукової установи «Інститут інноваційних технологій і змісту освіти» з віднесенням його до сфери управління Міністерства освіти і науки України (далі – МОН).

Інститут, відповідно до наказу МОН від 17 січня 2015 року № 31 «Деякі питання утворення Інституту модернізації змісту освіти та Інституту освітньої аналітики», є правонаступником державної наукової установи «Інститут інноваційних технологій і змісту освіти».

Інститут є державною  установою.
Повна назва: 

 • українською мовою: Державна наукова установа “Інститут модернізації змісту освіти”;
 • англійською мовою: State Scientific Institution «Institute of education content modernization»

Скорочена назва Інституту 

 • українською мовою: ІМЗО;
 • англійською мовою: IECM

СТАТУТ:

Державна наукова установа “Інститут модернізації змісту освіти” має свій Статут, затверджений наказом МОН від 20.03.2023 № 320

АТЕСТАЦІЯ: 

«За результатами державної атестації наукових установ, проведеної 17 травня 2022 року, Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти» визнана такою, що пройшла державну атестацію з атестаційною оцінкою 3.63/3.74. Наукову установу віднесено до ІІ класифікаційної групи (наказ МОН України від 26.05.2022 № 491)».

МЕТА діяльності Інституту:

Метою діяльності Інституту є наукове і навчально-методичне забезпечення модернізації змісту освіти, процесу виховання, розвитку, соціалізації особистості шляхом проведення фундаментальних і прикладних наукових досліджень, науково-технічних (експериментальних) розробок та впровадження їхніх результатів.

Основні завдання діяльності Інституту:

 • проведення фундаментальних і прикладних наукових досліджень, науково- технічних (експериментальних) розробок з реалізації завдань державних цільових програм та на замовлення органів державної влади, установ і закладів системи освіти, інших організацій;
 • участь у модернізації та впровадженні освітніх програм для закладів загальної середньої освіти;
 • сприяння та підтримка впровадження результатів наукових досліджень в освітню практику;
 • адміністрування та підтримка функціонування Національної освітньої електронної платформи;
 • здійснення нормативно-правових, науково-методичних і організаційних заходів щодо видання та доставки до структурних підрозділів освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій, Автономної Республіки Крим підручників і посібників, виданих за кошти Державного бюджету України;
 • надання освітніх (підготовка докторів філософії та докторів наук) та консультативно-аналітичних послуг юридичним та фізичним особам, у тому числі на платній основі відповідно до встановленого законодавством порядку;
 • організація і проведення наукових, науково-практичних та науково- методичних заходів (конференцій, симпозіумів, семінарів);
 • випуск друкованих або електронних наукових, науково-популярних, науково-методичних, інформаційно-аналітичних видань за результатами діяльності Інституту;
 • проведення просвітницької діяльності щодо ознайомлення громадськості з результатами розробок і впровадження інновацій в освіті;
 • представлення здобутків вітчизняної теорії і практики з питань модернізації освіти на міжнародному рівні;
 • сприяння розвитку і збереженню наукової інфраструктури;
 • налагодження зв’язків та співпраця з науковими установами та закладами освіти зарубіжних країн, міжнародними організаціями і фондами з питань освіти, науки, педагогіки і психології з укладанням відповідних угод.
очна
дистанційна
Ліцензія
Державна установа «Український інститут розвитку освіти» (УІРО)

Державна установа «Український інститут розвитку освіти» (далі – УІРО) створена згідно з Постановою Кабінету Міністрів України № 593 від 17.07.2019 року. Згідно з цією постановою, УІРО є неприбутковою, незалежною організацією у сфері управління Міністерства освіти і науки України (далі – МОН).

Наша місія – закласти основи сучасної та конкурентоспроможної освіти, як за змістом, так і за методологією; розробляти проекти фундаментальних змін в освіті в Україні; надати методичну підтримку навчальних закладів щодо реалізації державної політики у сфері освіти, зокрема, Нової української школи.

Основні завдання:

 • розробка змісту освіти на основі принципів особистісно-орієнтованої освіти, підходу до компетентності та соціальної справедливості;
 • розробка освітніх стандартів, навчальних програм, їх реалізація та надання методичної підтримки вчителів та шкіл;
 • розробка професійних стандартів та програм навчання педагогічних працівників, навчальних матеріалів та методичних рекомендацій;
 • забезпечення навчально-методичної підтримки вчителів, що працюють в інклюзивному освітньому середовищі, підготовка пропозицій щодо вдосконалення змісту, форм і методів навчання дітей з особливими освітніми потребами у спеціальних навчальних закладах та в межах інклюзивного освітнього середовища, забезпечення засвоєння методів проведення комплексного оцінка розвитку дітей з особливими освітніми потребами в інклюзивних ресурсних центрах;
 • здійснення навчально-методичного забезпечення дистанційної освіти, впровадження цифрових освітніх технологій;
 • адміністрування спеціалізованих освітніх інформаційно-телекомунікаційних систем за рішенням МОН, створення та підтримка функціонуючих електронних освітніх та інформаційних ресурсів;
 • організація (включаючи електронні та аудіосигнали) участь у заходах з надання матеріалів освітніх, освітніх установ;
 • надання експертизи (від імені МОН, щодо угод з юридичними та фізичними особами) навчальних закладів, включаючи навчання та підтримку функціонування держави та (для конкурсного відбору підручників та навчально-методичних видань);
 • підготовка навчальних, навчально-методичних та інших публікацій, у тому числі електронних;
 • підтримка інноваційних освітніх проектів, експериментів на національному рівні на основі дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійної (професійно-технічної) освіти, у післядипломній педагогічній освіті;
 • організація конференцій, нарад, круглих столів, нарад, семінарів, виставок, презентацій навчально-методичних та наукових публікацій, включаючи навчальні заклади, та інших заходів.
очна
дистанційна
КВЕД 85.59
ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПНУ

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2007 року №969-р утворено Державний вищий навчальний заклад «Університет менеджменту освіти», як головний  навчально-науковий та дослідницький центр післядипломної педагогічної освіти Національної академії педагогічних наук України.

Університет  створено на основі злиття Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти Національної академії педагогічних наук України та Донецького інституту післядипломної освіти інженерно-педагогічних  працівників. Більше 60 років на теренах України Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти був і є провідним вищим закладом освіти з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації педагогічних, науково-педагогічних і керівних кадрів освітньої галузі.

Сьогодні в структурі Університету функціонують: Центральний інститут післядипломної освіти, Навчально-науковий інститут менеджменту та психології, Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти (БІНПО), науково-методичні центри, відділ з довузівської підготовки іноземних громадян, науковий та інші відділи, які здійснюють високопрофесійну освітню, науково-дослідну, науково-методичну діяльність  з визначення та реалізації державної політики в сфері післядипломної педагогічної освіти, проблем професійного розвитку працівників освітньої галузі, впроваджують в освітню діяльність ідеї андрагогіки, акмеології, педагогічної інноватики.

Майже  19 років (1999–2017) очолював ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук України ректор академік Олійник Віктор Васильович, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член Національної академії педагогічних наук України.

У  2018  році  ректором  Університету  обрано, а у 2023 році знову переобрано члена‐кореспондента  Національної академії наук вищої освіти України  Миколу Олексійовича Кириченка.

Університет менеджменту освіти здійснює підготовку фахівців (денна та заочна форми навчання) за освітньо-кваліфікаційними рівнями «Бакалавр» і «Магістр» та кадрів вищої кваліфікації в аспірантурі та докторантурі, комплексне підвищення кваліфікації управлінців-професіоналів освітньої галузі різного рівня.

Освітню діяльність з підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями «Бакалавр» та «Магістр» здійснюють структурні підрозділи  Університету – Навчально-науковий інститут менеджменту і психології та БІНПО на основі повної загальної середньої освіти, освітньо-кваліфікаційний рівень «Бакалавр» за спеціальностями: «Управління персоналом та економіка праці», «Менеджмент»,  «Психологія», «Практична психологія» - на основі базової та повної вищої освіти, освітньо-кваліфікаційний рівень «Магістр» за спеціальностями (термін навчання – 1,5 року, друга вища освіта): «Управління персоналом та економіка праці», «Менеджмент організацій і адміністрування», «Психологія» та специфічними категоріями: «Управління навчальним закладом», «Педагогіка вищої школи».

Освітній процес в Університеті забезпечують 12 кафедр на яких працює понад 100 науково-педагогічних працівників, з яких більше 80% мають науковий ступінь доктора та кандидата наук, а понад 60% - вчене звання професора та доцента, у числі науково-педагогічних працівників Університету – дійсні члени  та члени-кореспонденти, провідні науковці структурних підрозділів Національної академії педагогічних наук України та ряду інших академій, до читання лекцій та участі у науково-практичних конференціях запрошуються зарубіжні вчені та викладачі.

Університет підтримує широкі міжнародні зв’язки та має двосторонні партнерські угоди з університетами Європи, Азії та Америки.

При Університеті функціонує низка допоміжних закладів: Наукова бібліотека, Науково-методичний центр, відділ міжнародного співробітництва, редакційно-видавничий відділ тощо.

До послуг слухачів, аспірантів, докторантів та студентів комфортабельний гуртожиток, кафе.

Сьогодні Державний заклад вищої освіти «Університет менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук України позиціонується як  державний вищий навчальний заклад, що:

 • надає  слухачам, студентам, аспірантам, докторантам можливість отримати повноцінну вищу освіту та вищу кваліфікацію, які відповідають сучасним вимогам;
 • створює умови для їх науково-дослідної роботи;
 • готовий до співпраці з громадськими організаціями та науковими спільнотами.
очна
дистанційна
Ліцензія
Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПНУ

Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка Національної академії педагогічних наук України – єдина державна науково-дослідна установа, основною метою діяльності якої є теоретичне і методичне забезпечення функціонування й розвитку системи освіти осіб з особливими потребами в Україні та визначання стратегічних напрямів розвитку спеціальної педагогіки і спеціальної психології.

Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України створено у 1993 році.

Наукову структуру Інституту формують 7 відділів:

 • відділ інклюзивного навчання;
 • відділ освіти дітей з порушеннями інтелектуального розвитку;
 • відділ освіти дітей з порушеннями сенсорного розвитку;
 • відділ психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими потребами;
 • відділ української жестової мови;
 • відділ логопедії;
 • відділ компаративістики та міжнародних наукових зв’язків.

Науковий склад інституту нараховує 46 науковців, з них 12 докторів наук та 26 кандидатів наук.

Основні напрями діяльності:

 • розроблення науково-теоретичних засад навчання та виховання дітей з особливими освітніми потребами;
 • визначення психолого-педагогічних детермінант розвитку освіти осіб з особливими потребами в умовах спеціальних закладів дошкільної освіти, закладів загальної середньої освіти для дітей з особливими потребами; закладів освіти інноваційного типу: заклади освіти з інклюзивною формою навчання, навчально-реабілітаційні та оздоровчі центри, багатопрофільні реабілітаційні установи;
 • розроблення та впровадження інноваційних технологій і моделей психолого-педагогічного й корекційно-розвивального супроводів дітей з особливими освітніми потребами;
 • модернізація змісту освіти осіб із особливими потребами відповідно до Державного стандарту та Концепції Нової української школи;
 • впровадження результатів наукових досліджень у практику навчання і виховання дітей з особливими освітніми потребами;
 • участь у розробленні законодавчої і нормативно-правової баз стосовно галузі освіти осіб з особливими потребами;
 • підготовка наукових кадрів через аспірантуру, докторантуру;
 • надання освітніх послуг з підвищення кваліфікації керівних, педагогічних та науково-педагогічних працівників закладів освіти;
 • надання консультативної допомоги науковцям, практикам, батькам дітей з особливими освітніми потребами;
 • узагальнення та впровадження кращого вітчизняного й зарубіжного досвіду навчання, виховання і супроводу дітей з особливими освітніми потребами;
 • популяризація знань про особливості розвитку, навчання та виховання дітей з особливими освітніми потребами;
 • співробітництво з вітчизняними і зарубіжними науковими центрами, закладами освіти, державними та громадськими організаціями;
 • участь у міжнародних освітніх проектах.

Серед важливих напрямів діяльності співробітників Інституту – робота над надзвичайно актуальними питаннями, що стосуються впровадження інклюзивного навчання дітей з порушеннями психофізичного розвитку, надання методичної допомоги закладам та установам нових типів, які забезпечують різноманітний спектр послуг дітям з особливими освітніми потребами та їхнім сім’ям.

Серед основних наукових результатів найзначущішими є: розроблення теоретико-методологічних та методичних засад забезпечення навчання дітей з особливими освітніми потребами; визначення системоутворюючих складових інклюзивного навчання та організаційно-методичних підходів до його впровадження в Україні; розроблення на цій основі наукового та навчально-методичного забезпечення; розроблення теоретико-методичних засад навчання дітей з порушеннями слуху в умовах модернізації освіти; розроблення психолого-педагогічних засад корекційно-розвивального навчання дітей з порушеннями когнітивного розвитку; обґрунтування білінгвального навчання осіб з порушеннями слуху та розроблення лінгво-теоретичних засад української жестової мови; розроблення особистісно-орієнтованих технологій навчання дітей з порушеннями зору; визначення основних напрямів психологічної допомоги дітям з особливими потребами; розроблення корекційно-реабілітаційних технологій роботи з дітьми з аутистичним синдромом, інтелектуальними, сенсорними та комбінованими порушеннями; розроблення комп’ютерних навчально-розвивальних технологій для дітей з порушеннями психофізичного розвитку та ін.

Результати теоретико-експериментальних досліджень покладено в основу розроблення концепцій, підручників, науково-методичних і навчальних посібників, програмно- та навчально-методичних комплексів. Загалом за роки існування Інституту опубліковано близько 6000 наукових праць, а результати досліджень стовідсотково впроваджено в педагогічну практику.

Електронні ресурси та завершені праці розміщено в Електронній бібліотеці НАПН України:

https://lib.iitta.gov.ua/view/divisions/ins=5Fspe=5Fped/

В контексті експериментальної роботи тематичні напрями досліджень зорієнтовано на апробацію інноваційних аспектів пошукової діяльності, зокрема, технології корекційно-розвивального навчання дітей з легким і помірним ступенями порушення інтелектуального розвитку; дітей з синдромом Дауна; дітей зі складними / комбінованими порушеннями розвитку; корекційно-розвивальні технології допомоги дітям з тяжкими порушеннями мовлення, які страждають на дитячий церебральний параліч; технології навчання дітей з особливими потребами дошкільного віку в умовах інклюзивного навчання тощо.

Інститут має близько трьохсот експериментальних педагогічних майданчиків.

Результати наукових досліджень Інституту (концепції, навчальні й корекційні програми, підручники, посібники, методичні рекомендації тощо) використовуються управлінськими структурами, науковими установами та у повсякденній практичній діяльності різнорівневими закладами освіти.

Співробітники Інституту є постійними членами Ради з координації наукових досліджень у галузі педагогіки та психології НАПН України, Науково-методичної ради МОН України, галузевої експертної ради НАЗЯВО та ін.

При Інституті функціонує аспірантура та докторантура, працюють спеціалізовані вчені ради з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора та кандидата наук зі спеціальностей:

016 – Спеціальна освіта (галузь знань 01 Освіта/Педагогіка);

053 – Психологія (галузь знань 05 Соціальні та поведінкові науки).

За роки існування Інституту було захищено понад 200 кандидатських і докторських дисертацій.

Інститут спеціальної педагогіки НАПН України є засновником наукових періодичних видань у галузі освіти дітей з особливими потребами:

 • науково-методичний журнал «Особлива дитина: навчання та виховання» (внесено до Переліку наукових фахових видань у галузі педагогічних наук) https://ojs.csnukr.in.ua/;
 • збірник наукових праць «Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови» (внесено до Переліку наукових фахових видань у галузі педагогічних та психологічних наук) https://spp.org.ua/.
 • Інститутом також започатковано видання збірників наукових праць за окремими напрямами спеціальної педагогіки і психології:
 • «Жестова мова й сучасність»,
 • «Теорія і практика спеціальної педагогіки та психології»,
 • «Український логопедичний вісник»,
 • «Дитина із сенсорними порушеннями: розвиток, навчання, виховання».

Інститут має відповідний науковий та творчий потенціал для розв’язання важливих завдань у галузі спеціальної педагогіки і психології з урахуванням вимог сучасної науки та практики.


 

очна
дистанційна
Ліцензія
ТОВ «Самоосвіта» (LLC «SELFEDUCATION»)

ТОВ «Самоосвіта» (LLC «SELFEDUCATION») є суб’єктом надання освітніх послуг з підвищення кваліфікації педагогічних працівників згідно з КВЕД 85.59 в Національному класифікаторі України. Сертифікати онлайн-курсів LLC «SELFEDUCATION» для вчителів можуть бути офіційно зараховані як підвищення кваліфікації.

Педагогічні працівники повинні постійно вдосконалювати власні компетенції для того, щоб ефективніше допомагати учням вдосконалювати їхні вміння та навички.

Скористайтеся чудовою нагодою й зробіть це з дистанційними курсами підвищення кваліфікації для вчителів від ТОВ «Самоосвіта». Все для того, щоб максимально ефективно організувати процес самоосвіти.

ЧОМУ МИ?

Освіта – це вклад у власне майбутнє та в майбутнє нації. Тому ми натхненно й з радістю працюємо для вчителів, намагаємося створити комфортні умови для освітнього процесу онлайн, зокрема:

 • Надаємо доступ до безлічі дистанційних курсів для вчителів з актуальних питань педагогіки.
 • Пропонуємо матеріали лише від визнаних й досвідчених експертів з усієї країни.
 • Максимально повно інформуємо про програму й обсяги курсів, а також про те, які знання та навички вдасться на них здобути.
 • Даємо змогу переглядати відеолекції в будь-якому місці та в будь-який час.
 • Надаємо можливість перевірки отриманих свідоцтв.

З нами Ви можете освоїти новітні технології викладання та дізнатися про нестандартні інструменти навчання вже сьогодні. Тож не гайте часу даремно, долучайтеся вже зараз!

дистанційна
КВЕД 85.59
Сокиринська
Ніна Дмитрівна
Персональна сторінка
Дідик
Альона Петрівна
Персональна сторінка

Комунальна установа
Центр професійного розвитку
педагогічних працівників
Вінницької міської ради

21050, м.Вінниця, вул. Мури,4
Тел: +38(0432) 67-32-53
E-mail: zprppvmr@galaxy.vn.ua,
cprpp.vin@gmail.com

Комунальна установа
Центр професійного розвитку
педагогічних працівників
Вінницької міської ради

21050, м.Вінниця, вул. Мури,4
Тел: +38(0432) 67-32-53
E-mail: zprppvmr@galaxy.vn.ua,
cprpp.vin@gmail.com

Створено на AVE.cms v3.28. Хостинг LIKT. Дизайн: хххххххххххх. Верстка: Мельник Тарас. Фото: Василь Медяний

ЦП КУ "ЦПРПП ВМР" - Вінниця - 2021

Категорії сайту
Актуально
Корисні покликання

Комунальна установа
Центр професійного розвитку
педагогічних працівників
Вінницької міської ради

21050, м.Вінниця, вул. Мури,4
Тел: +38(0432) 67-32-53
E-mail: zprppvmr@galaxy.vn.ua,
cprpp.vin@gmail.com

Комунальна установа
Центр професійного розвитку
педагогічних працівників
Вінницької міської ради

21050, м.Вінниця, вул. Мури,4
Тел: +38(0432) 67-32-53
E-mail: zprppvmr@galaxy.vn.ua,
cprpp.vin@gmail.com
Створено на AVE.cms v3.28 Хостинг LIKT
Дизайн: хххххххххххх Верстка: Мельник Тарас
Фото: Василь Медяний

ЦП КУ "ЦПРПП ВМР"
Вінниця - 2021

Про нас   
Календар подій   
Напрямки роботи   
Підвищення кваліфікації   
Професійні спільноти   
Дошкільна освіта   
Початкова школа   
Середня та старша школа   
Виховна робота   
Психологічна служба