Центр професійного розвитку
педагогічних працівників
Вінницької міської ради

Події

Докладно про...

Події

Докладно про...

04

/04/24

15:00

Вебінар

4 квітня 2024 року було проведено захід спільно з вчителями кафедри іноземних мов комунального закладу «Вінницький ліцей №29» на тему "Реалізація 11 компетентностей НУШ на уроках іноземних мов".

Під час заходу вчителі закладу поділились досвідом формування ключових компетентностей НУШ на уроках іноземної мови, а саме польської, німецької та англійської мов.

Метою загальної середньої освіти, яка  визначена  Законом України «Про освіту»,  є різнобічний розвиток, виховання і соціалізація особистості, яка усвідомлює себе громадянином України, здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, трудової діяльності .

У світовій практиці ефективність освіти пов’язується з реалізацією компетентнісного підходу. Поняття ключових компетентностей визначається як сукупність знань, вмінь, навичок та особистісних якостей, які необхідні для успішної адаптації школяра в сучасному суспільстві. Серед них можна виділити навички комунікації, критичного мислення, роботи в команді, навчання впродовж життя, інноваційності та інші.

Компетентнісні результати навчання учнів нової української школи визначено  Державними стандартами початкової та базової середньої освіти.

Базова середня освіта має такі цикли, як адаптаційний (5—6 класи) та базового предметного навчання (7—9 класи), що дають змогу враховувати вікові та індивідуальні особливості розвитку і потреби учнів, а також забезпечити просування індивідуальними освітніми траєкторіями.

ДСБСО окреслено ключові компетентності, якими повиненні оволодіти учні після закінчення кожного з двох циклів.

 До ключових компетентностей належать:

1) вільне володіння державною мовою

2) здатність спілкуватися рідною (у разі відмінності від державної) та іноземними мовами, що передбачає вміння:

-здійснювати комунікацію в усній та письмовій формі на основі знання функцій мови, ресурсів (лексики, граматики) і норм мови, особливостей основних стилів і жанрів мовлення, типів мовної взаємодії;

-здобувати і опрацьовувати інформацію з різних (друкованих та цифрових, зокрема аудіовізуальних) джерел, критично осмислювати її, використовувати в усній та письмовій комунікації для обстоювання власних поглядів, переконань, суспільних і національних цінностей;

-відповідально використовувати мовні засоби для досягнення особистих і суспільних цілей у життєвих та навчальних ситуаціях, творчого самовираження, спираючись на особливості міжкультурної комунікації та досвід комунікації державною мовою;

-відповідно до ситуації ефективно виражати ідеї, почуття, пояснювати та обговорювати факти, явища, події, обґрунтовувати свої погляди та переконання в усній і письмовій формі у різних особистісних і соціальних контекстах (побутових, навчальних, громадських тощо), спираючись на мовний і мовленнєвий досвід, мовні норми у спілкуванні, соціокультурні реалії та особливості міжкультурної комунікації;

3) математична компетентність;

4) компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій;

5) інноваційність;

6) екологічна компетентність;

7) інформаційно-комунікаційна компетентність;

8) навчання впродовж життя;

9) громадянські та соціальні компетентності;

10) культурна компетентність;

11) підприємливість і фінансова грамотність.

Під час проведеного заходу було розглянуто основні напрями, методи, форми і засоби навчання, що дозволять оптимально сформувати всі вищезазначені ключові компетентності в учнів під час уроків іноземних мов.

Висловлюємо подяку вчителю-координатору проєкту Коломійчук Інні Михайлівні  та вчителям  кафедри іноземних мов закладу Гайдаєнко Тетяні Олександрівні, Герасимчук Інні Антонівні, Триандофіловій  Інні Олексіївні, Рибанюк Оксані Іванівні,  Яремі Ірині Олексіївні, Скаблюк Олені Юріївні, Красавцевій Олені Анатоліївні, Ядрову Андрію Леонідовичу, Любунь Юлії Олександрівні, Федоренко Дар’ї Дмитрівні, Базяці Діані Олегівні  за експертний внесок у проведенні заходу в рамках проєкту «Collaboration for Innovation», який впроваджується в Спільноті вчителів іноземних мов ВМТГ.

Матеріали заходу розміщені на сайті КУ «ЦПРПП ВМР». 

Фотозвіт
Сертифікати учасників
# Прізвище, імя та побатькові Код сертифікату
1 Базяка Діана Олегівна -18895
2 Гайдаєнко Тетяна Олександрівна -18902
3 Герасимчук Інна Антонівна -18898
4 Коломійчук Інна Михайлівна -18906
5 Красавцева Олена Анатоліївна -18901
6 Любунь Юлія Олександрівна -18897
7 Рибанюк Оксана Іванівна -18900
8 Скаблюк Олена Юріївна -18904
9 Триандофілова Інна Олексіївна -18899
10 Федоренко Дар'я Дмитрівна -18896
11 Ядров Андрій Леонідович -18903
12 Ярема Ірина Олексіївна -18908
Стандартний сертифікат
Підписант:
Директор КУ "ЦПРПП ВМР" - Альона Дідик
Увага!
Для скачування сертифікату скористайтесь десктоп версією сайту або зверніться до модератора події.

4 квітня 2024 року о 15:00 відбудеться вебінар "Реалізація 11 компетентностей НУШ на уроках іноземних мов", який проводимо спільно з кафедрою вчителів іноземних мов  КЗ "Вінницький ліцей №29"  в рамках проєкту «Collaboration for Innovation». 

Програма заходу:

 1. Основні аспекти формування ключових компетентностей НУШ на уроках іноземних мов. (вч. Гайдаєнко Тетяна Олександрівна)
 2. Реалізація 11 компетентностей НУШ на уроках іноземних мов: 
 • Вільне володіння державною мовою (Герасимчук Інна Антонівна)
 • Здатність спілкуватися іноземною мовою (Каленич Юлія Вадимівна, Триандофілова Інна Олексіївна)
 • Математична (Скаблюк Олена Юріївна )
 • Компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій (Красавцева Олена Анатоліївна)
 • Інноваційність (Ядров Андрій Леонідович)
 • Екологічна (Ярема Ірина Олексіївна)
 • Інформаційно-цифрова (Любунь Юлія Олександрівна)
 • Навчання впродовж життя (Федоренко Дар’я Дмитрівна)
 • Соціальна та громадянська (Базяка Діана Олегівна)
 • Соціокультурна (Рибанюк Оксана Іванівна)
 • Підприємливість та фінансова грамотність (Коломійчук Інна Михайлівна). 

Покликання на приєднання до заходу буде надіслано перед початком заходу.

Запрошуємо всіх зацікавлених вчителів долучитись до заходу!

Комунальна установа
Центр професійного розвитку
педагогічних працівників
Вінницької міської ради

21050, м.Вінниця, вул. Мури,4
Тел: +38(0432) 67-32-53
E-mail: zprppvmr@galaxy.vn.ua,
cprpp.vin@gmail.com

Комунальна установа
Центр професійного розвитку
педагогічних працівників
Вінницької міської ради

21050, м.Вінниця, вул. Мури,4
Тел: +38(0432) 67-32-53
E-mail: zprppvmr@galaxy.vn.ua,
cprpp.vin@gmail.com

Створено на AVE.cms v3.28. Хостинг LIKT. Дизайн: хххххххххххх. Верстка: Мельник Тарас. Фото: Василь Медяний

ЦП КУ "ЦПРПП ВМР" - Вінниця - 2021

Категорії сайту
Актуально
Корисні покликання

Комунальна установа
Центр професійного розвитку
педагогічних працівників
Вінницької міської ради

21050, м.Вінниця, вул. Мури,4
Тел: +38(0432) 67-32-53
E-mail: zprppvmr@galaxy.vn.ua,
cprpp.vin@gmail.com

Комунальна установа
Центр професійного розвитку
педагогічних працівників
Вінницької міської ради

21050, м.Вінниця, вул. Мури,4
Тел: +38(0432) 67-32-53
E-mail: zprppvmr@galaxy.vn.ua,
cprpp.vin@gmail.com
Створено на AVE.cms v3.28 Хостинг LIKT
Дизайн: хххххххххххх Верстка: Мельник Тарас
Фото: Василь Медяний

ЦП КУ "ЦПРПП ВМР"
Вінниця - 2021

Про нас   
Календар подій   
Напрямки роботи   
Підвищення кваліфікації   
Професійні спільноти   
Дошкільна освіта   
Початкова школа   
Середня та старша школа   
Виховна робота   
Психологічна служба